Leveransvillkor Sexleksaker365.se

Företag

M:dont Media AB
Olofsdalsvägen 10
ORG: 559241-1283

302 41 Halmstad

1. Priser

Alla priser på Sexleksaker365.se är i svenska kronor och inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar samt felaktigheter i prislistan.

2. Leveranstid

Alla produkter i vår butik är lagervaror. Normal leveranstid är 2 arbetsdagar från att din order expedierats. Beställningar som inkommer innan kl 12.00 skickas redan samma dag. Vid eventuell försening kontaktar vi dig så snabbt som möjligt och Du har då rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Fraktkostnad

Frakten är alltid gratis på alla beställningar över 799kr. beställningar under 799kr debiteras en fraktkostnad på 39kr ink moms.

För leverans till utlandet tillämpas andra fraktkostnader, se punkt 7.
Sexleksaker365 står alltid för frakten till kunden vid köp över 799kr. Vid köp under 799kr är fraktavgiften 39kr, vid returer står kunden för fraktkostnaden.

4. Betalning

När du i kassan klickar på knappen “Beställ!” åtar du dig en betalningsförpliktelse. Betalning sker med kort, via Swish eller mot faktura.

5. Ångerrätt (Öppet köp)

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Sexleksaker365.se och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Sexleksaker365.se utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten. Returen skickas direkt till Sexleksaker365. I det fall att returen skickas till ett ombud som kräver att Sexleksaker365 behöver lösa ut densamma debiteras en administrativ kostnad om 150kr.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Sexleksaker365.se genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Sexleksaker365.se mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Sexleksaker365.se för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Sexleksaker365.se i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Sexleksaker365.se bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv. Notera att intimvaror är undantagna ångerrätt enligt lag, använda vuxenleksaker eller underkläder faller inom Nivå 5 med 100% värdeminskningsavdrag.

Nivå 1. – Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
40 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Förseglade hygienartiklar som riskerar på grund av hälso- eller hygienskäl och där kunden brutit förseglingen.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Sexleksaker365.se om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation
M:dont Media
Olofsdalsvägen 10
302 50 HALMSTAD
E-post: info@Sexleksaker365.se

30 dagars öppet köp
Öppet köp erbjuds i 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper Sexleksaker365.se produkter till det värde som du betalt för produkterna inklusive kostnad för frakt till kunden. Kunden ansvar själv för att bekosta returfrakten vid nyttjande av öppet köp. Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av Sexleksaker365.se.

Vi kan tillhandahålla retursedel för en kostnad på 99kr
Önskar Ni köpa returfrakt så köper Ni RETURFRAKT HÄR >>

Returen skickas direkt till Sexleksaker365. I det fall att returen skickas till ett ombud som kräver att Sexleksaker365 behöver lösa ut densamma debiteras en administrativ kostnad om 150kr.

Följande villkor gäller för öppet köp:
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av Öppet köp
För att nyttja öppet köp, vänligen kontakta oss via e-post på: info@sinmatic.se

30 dagars bytesrätt
Du har rätt att byta produkt under 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Sexleksaker365.se. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Sexleksaker365.se. Vid retur av produkter i samband med byte skall du som kund själv betala för returfrakten.

Returen skickas direkt till Sexleksaker365. I det fall att returen skickas till ett ombud som kräver att Sexleksaker365 behöver lösa ut densamma debiteras en administrativ kostnad om 150kr.

Följande villkor gäller vid byte:
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av bytesrätten
För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: info@Sexleksaker365.se

Retur av produkter
Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

Ångrade produkter skickas till M:dont Media, Olofsdalsvägen 10, 302 41 Halmstad

Vi kan tillhandahålla retursedel för en kostnad på 70kr
Önskar Ni köpa returfrakt så köper Ni RETURFRAKT HÄR >>
OBSERVERA att vi hämtar INTE ut försändelser som skickas till postombud.

6. Reklamation

Skulle varan mot förmodan vara trasig när den anländer, så åtar sig Sexleksaker365.se givetvis att  åtgärda felet. Kontakta oss snarast efter det att Du upptäckt felet. Beställare får inte åberopa att varan är felaktig, om denna inte lämnar Sexleksaker365.se meddelande om felet inom skälig tid.

Sexleksaker365.se ersätter enbart produkter som inte fungerar på grund av fabrikationsfel. Produkter som gått sönder på grund av oaktsamhet från kundens sida ersätts inte

I de fall då vi själva inte kan avgöra orsaken till varans fel, så skickar vi den till tillverkaren för ett utlåtande. För att en reklamation ska bli godkänd måste varan återsändas i sin helhet.

Reklamerade produkter skickas till M:dont Media, Olofsdalsvägen 10, 302 41 Halmstad, kunden står då för fraktkostnaden.

7. Returer

Vid retur av produkter eller material till Sexleksaker365.se skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Sexleksaker365.se rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Sexleksaker365.se bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Sexleksaker365.se är du ansvarig för att produkterna når Sexleksaker365.se i oskadat skick. Sexleksaker365.se rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur. Vid retur & reklamationer av produkter  skall du som kund själv betala för returfrakten.

Vi kan tillhandahålla retursedel för en kostnad på 70kr
Önskar Ni köpa returfrakt så köper Ni RETURFRAKT HÄR >>
OBSERVERA att vi hämtar INTE ut försändelser som skickas till postombud.

Retur av produkter ur vårt underklädes sortiment:
Dessa accepteras endast så länge produkten returneras i obruten originalförpackning.

Returadress:
M:dont Media
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
Sverige

Återbetalningar
Sexleksaker365.se återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

8. Leverans till utlandet

Är Du bosatt utanför Sverige och vill göra en beställning, så kontaktar Du vår kundtjänst (info@Sexleksaker365.se).Sexleksaker365.se står inte för eventuella tullavgifter, som kan tänkas tillkomma. Som innehåll i paketet anges “Beställning webbutik” vid leverans till utlandet.

9. Falskbeställningar

Med en falskbeställning avses en beställning i någon annan persons namn, utan dennes uttryckliga medgivande. Denna typ av beställningar beivras och polisanmäles av Sexleksaker365.se. Tänk på att ditt IP-nummer loggas vid alla beställningar.

10. Avsändare på Ditt paket

Din beställning skickas med diskret avsändare, som inte kan förknippas med paketets innehåll.

11. Förpackningens utseende

Våra produkter förpackas och skickas i bruna standardkartonger. Denna typ av kartonger används av i stort sett alla företag som har försäljning via postorder eller Internet och kan därför inte på något vis förknippas med sexleksaker eller intimprodukter. Extremt små och stora produkter kan levereras i vadderade påsar, om dessa lämpar sig bättre som emballage. Inte i något fall kan man se eller känna vad som finns i förpackningen.

12. Skydd av personuppgifter (PuL)

Alla uppgifter som Du lämnar i samband med en beställning hanteras enligt Personuppgiftslagen (PuL). På begäran har Du rätt att få samtliga uppgifter som sparats om Dig i vårt kundregister, ändrade eller raderade. Kontakta i så fall kundtjänst. Observera att Dina adressuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna skicka Din beställning.

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part eller obehöriga. Undantag för detta är vid beställning mot faktura, då dina uppgifter skickas vidare till Klarna. Vi skickar ALDRIG ut någon reklam till Din brevlåda. Kundens integritet är vår hederssak.

13. Slutsåld vara

Alla produkter i webbutiken Sexleksaker365.se är lagervaror. Sexleksaker365.se reserverar sig dock för felaktigheter i angiven lagernivå. Skulle det Du beställer mot förmodan inte finnas i lager, så kontaktar vår kundtjänst Dig via e-post. Du har då möjlighet att annullera eller ändra Din order.

14. Åldersgräns

Beställare hos Sinmatic.se måste vara minst 18 år fyllda.

15. Avbeställning

Din order kan avbeställas så länge den inte har skickats. Skicka ett e-mail och kolla! Känner Du att Du ångrar Dig efter det att vi har skickat Din order, så är det bättre att Du omgående går till ditt utlämningsställe och ber dem returnera paketet till oss. Då slipper Du kravet på  295 kr för ej utlöst paket.

16. Outlöst försändelse

Försändelse som går outlöst i retur till Sexleksaker365.se innebär att beställaren debiteras 295 kr. En beställning ligger kvar på Ditt utlämningsställe i 7 dagar innan den går i retur till oss. Debiteringen sker för att täcka Sexleksaker365.se kostnader för frakt samt hantering av ordern.